Εργάζομαι πάνω από δέκα χρονιά σαν Freelancer Web designer.
Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιώ είναι Html,Css, Javascript, php.
Τα software που χρησιμοποιώ είναι WordPress, Woocommerce, Joomla, opencart.
Ζητήστε μου να σας στείλω προηγούμενες δουλειές μου.